Profiel

Teacher-female 1Opleiding en ervaring

Mijn achtergrond kan ik samenvatten met een universitaire opleiding Nederlandse taal- en letterkunde en communicatiewetenschappen, docent/trainer op twee hbo's en communicatieadviseur bij de overheid. Nu ben ik tekstschrijver en communicatieadviseur bij mijn eigen bureau en omdat ik het belangrijk vind me verder te ontwikkelen, volg ik modules recht aan de Open Universiteit. Inmiddels is de propedeuse binnen en ben ik halverwege de bachelor.

Interviewen, (her)schrijven en adviseren

Nadat ik het communicatievak van verschillende kanten heb leren kennen, doe ik nu wat ik het leukste vind: interviewen, (her)schrijven van teksten en adviseren over communicatie. Bij het (her)schrijven van teksten let ik er steeds op of het begrijpelijker, nauwkeuriger, bondiger, aantrekkelijker en correcter kan. Verder ben ik lid van Tekstnet, waar een strenge toelatingsprocedure geldt. Om mijn ervaring als hbo-docent en als communicatieadviseur met elkaar te verbinden, heb ik samen met Guus Rameckers een studieboek voor hbo'ers geschreven: Adviseren moet je doen.

Vaktaal

Teksten die verbonden zijn met bepaalde beroepsgroepen hebben mijn speciale aandacht. Ik denk dan aan teksten die vol staan met juridische termen en beleidstaal, en nogal verwarrend zijn. Of aan patiëntenfolders die licht zouden moeten werpen op de behandeling van een ziekte, maar bij de patiënt meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 

Communicatieplan 

Om communicatie optimaal op elkaar af te stemmen, maak ik graag een communicatieplan. Wat wil je bereiken bij welke doelgroep? Wat zijn de kenmerken van jouw doelgroepen en wat wil je bij hen bereiken? En welke middelen zet je wanneer in? Wie doet wat wanneer en hoe zit het met de financiën? Tussentijdse meetpunten zijn eveneens belangrijk, net als een evaluatie die ervoor kan zorgen dat een volgend communicatieplan nog beter is.