Juridische taal

Juridische teksten zijn vaak onleesbaar door de vele moeilijke woorden, lange en ingewikkelde zinnen en woorden die de gemiddelde lezer niet gebruikt. Juridische taal is een taal waarin de wet de grenzen aangeeft.

Op één manier

De teksten mag je slechts op één manier kunnen begrijpen, citeren en interpreteren. En de betekenis van de herschrijving moet precies overeenkomen met de oorspronkelijke tekst. Het is dus precisiewerk.

Besparing

Duidelijker teksten leveren geld op. Want uit onderzoek blijkt dat een herschreven brief die gericht is aan duizend ontvangers tweehonderd telefoontjes scheelt. Stel dat zo’n telefoongesprek minstens vijf euro kost, dan betekent dat bij een verzending van tienduizend brieven per jaar een besparing van tienduizend euro. Eenvoudiger taal levert dus economisch voordeel op.