Beleidstaal

Bij sommige organisaties denken ze met moeilijke woorden en wollige taal indruk te maken op de lezer. Daar gaan ze nogal eens de mist mee in, omdat ze het dan net niet goed doen. Neem van mij aan dat je beter scoort met taal die iedereen begrijpt.

LEESGEMAK

Je boodschap komt beter over als je eenvoudig, nauwkeurig, bondig en levendig schrijft. Voorkom dus zoveel mogelijk zinnen met een lange aanloop, lege woorden, tangconstructies, ingebouwde beperkingen, lijdende vormen, enz. Varieer in zinsbouw en woordkeus. Dan zorg je voor echt leesgemak. Ik help je er graag bij.

PUBLIEKSVRIENDELIJK MAKEN

Op de communicatieafdeling bij een waterschap en een gemeente heb ik veel teksten van beleidsambtenaren, het management en het bestuur publieksvriendelijker gemaakt. Daarvoor trainde ik studenten in het schrijven van beleidsteksten.