Skip to main content

logo OC

Privacyverklaring

Je bezoekt mijn website www.oosterwegelcommunicatie.nl (eigendom van Foekje Oosterwegel), omdat je op zoek bent naar informatie en/of inspiratie. Daarbij laat je online sporen na. Als je je contactgegevens invult op mijn website of als je klant bij mij wordt, laat je ook persoonlijke gegevens achter.

Daarom wil ik je bewust informeren en zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgaan. Als ondernemer ben ik ook verplicht om je te informeren over de omgang met deze gegevens. Dat alles heb ik vastgelegd in deze privacyverklaring.

Verzameling van persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens, maar slechts ‘gewone’ persoonsgegevens.

Het contactformulier dat je invult met je vraag, naam en e-mailadres maakt gebruik van Recaptcha. Deze voorkomt dat geautomatiseerde bots dit formulier misbruiken.

Jouw ingevulde mail komt in mijn mailbox terecht. Vervolgens beantwoord ik je vraag. Als er geen vervolg is, dan delete ik deze mailwisseling.

Wanneer er wel een opdracht uit voortkomt, bewaar ik je gegevens. Deze zijn immers ook noodzakelijk om een opdracht door te spreken. Ook de naam van je website, je e-mailadres en 06-nummer bewaar ik om te kunnen communiceren over de opdracht. Verder bewaar ik factuurgegevens (naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, rekeningnummer en btw- nummer). Zo kan ik ook voldoen aan de verplichtingen tegenover de Belastingdienst.

Bij het bedrijf dat mijn website host, Huizinga IT-Diensten, komt jouw naam en het onderwerp van je mail/contactformulier in een ‘logfile’ te staan. Dit is een logboekbestand over het gebruik van computers en diensten aan de hand waarvan bijvoorbeeld te zien is hoe vaak een pagina wordt bekeken. De gegevens hierop kunnen handmatig verwijderd worden.

Grondslag
Als je je persoonsgegevens (voornaam en e-mail) invult op het contactformulier, dan geef je daarmee toestemming aan mij om deze gegevens te gebruiken: ik kan je antwoord geven.

Als je je persoonsgegevens doorgeeft om een potentiële opdracht te bespreken, dus je naam, telefoonnummer en adres, dan geef je daarmee ook toestemming om het voor dit doel te gebruiken.

Wanneer je mij een opdracht geeft, dan sla ik je contactgegevens op voor eigen gebruik (factuur sturen en eventueel een bezoek), om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen of voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerking, dus door computerprogramma’s of computersystemen zonder tussenkomst van een mens. Ik gebruik bovendien geen cookies / tracking of andere zaken waar de AVG op toeziet.

Delen met anderen
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Wel kan ik op de website de naam van het bedrijf plaatsen waar ik een opdracht voor gedaan heb, zodat duidelijk is welke opdrachtgevers ik heb. Dat kan vertrouwen wekken bij potentiële opdrachtgevers. Namen van particuliere opdrachtgevers komen niet op de site.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken voor een opdracht bij Oosterwegel Communicatie zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf uiteraard verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat om deze partijen:

  • De Belastingdienst, bij een eventuele controle van mijn 'boeken';
  • Designer illusions die mijn website beheert;
  • Huizinga IT-Diensten, die mijn website host.

Wanneer het voor jouw opdracht noodzakelijk is om ook derden in te schakelen, bijvoorbeeld een vormgever, dan zal zorg worden gedragen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zal echter nooit gebeuren zonder overleg met jou.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo moet ik net als iedere andere ondernemer voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

  • De website van mijn bedrijf wordt gehost door Huizinga IT-Diensten. Als jij contact met mij opneemt via het contactformulier/de mail, dan worden je naam en het onderwerp opgeslagen op de ‘logfile’ oftewel het logboekbestand. Vanzelfsprekend zijn de servers bij Huizinga IT-Diensten goed beveiligd.
  • De website van mijn bedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met mijn website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje en het woord 'veilig' voor de URL. De website wordt gehost bij Huizinga IT-Diensten. Gegevens die jij achterlaat op mijn website zijn opgeslagen op de servers van Huizinga IT-Diensten. Back-ups van de website staan opgeslagen via mijn eigen voorzieningen, ook beveiligd.
  • Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het contactformulier. Ook andere feedback op dit gebied is van harte welkom.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die we samen zijn aangegaan als je aan Oosterwegel Communicatie een opdracht verstrekt. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet verrichten.

 Je hebt altijd het recht op inzage, verbeteren of wissen van je gegevens. Vul dan op www.oosterwegelcommunicatie.nl het contactformulier in of mail me: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Klopt
er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Oosterwegel Communicatie is een eenmanszaak van Foekje Oosterwegel, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Tilburg: 18066254 sinds 2002. Oosterwegel Communicatie is gevestigd aan de Clara Wichmannstraat 7, 5122 KA Rijen, 06-28580977, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., btw-nummer 1061.56.883 B01, bankrekeningnummer: NL53 TRIO 0254 3317 26.